Tầm vóc ATK Việt Bắc có thể trở thành Di sản nhân loại theo tiêu chí của UNESCO?

Tầm vóc ATK Việt Bắc có thể trở thành Di sản nhân loại theo tiêu chí của UNESCO?

-24/02/2022

Nhà báo Nguyễn Uyển, nguyên Trưởng ban công tác hội viên của Hội nhà báo Việt Nam và tôi vốn gắn bó với Việt Bắc, với Định Hoá -Thái Nguyên vì không chỉ nơi ấy đã ra đời tổ chức Hội Nhà...
Xem thêm

Hầu đồng – nét đẹp văn hóa bị biến tướng

Hầu đồng – nét đẹp văn hóa bị biến tướng

-24/02/2022

Lên đồng, hầu đồng là nhu cầu tâm linh, hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của một bộ phận người Việt. Nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc có từ lâu đời này đã trải qua nhiều giai đoạn...
Xem thêm

Khơi nguồn sáng tạo từ tài nguyên di sản

Khơi nguồn sáng tạo từ tài nguyên di sản

-28/12/2021

Với việc tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, Hà Nội đang hướng đến việc phát triển bền vững trên cơ sở khai thác nguồn lực văn hóa sáng tạo. Theo các chuyên gia, thành...
Xem thêm

Những dấu tích mở đường khôi phục Kinh đô cổ

Những dấu tích mở đường khôi phục Kinh đô cổ

-27/12/2021

Sau 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (2011-2021), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã bảo tồn, phát huy giá trị vốn có, thực hiện nhiều cuộc khai quật và đã tìm thấy nhiều dấu tích...
Xem thêm

Viết tiếp hành trình di sản Xòe Thái

Viết tiếp hành trình di sản Xòe Thái

-22/12/2021

Xòe Thái vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là tin vui, nhưng đằng sau niềm vui là trách nhiệm. Làm thế nào để Xòe Thái hội nhập được với đời...
Xem thêm