Sự kiện và bình luận

Nhà văn Nguyễn Hiếu và đòi hỏi công bằng cho những vở kịch

Nhà văn Nguyễn Hiếu và đòi hỏi công bằng cho những vở kịch

Thật là đột ngột khi nghe tin nhà văn Nguyễn Hiếu đã vĩnh biệt chúng ta hồi 10h50 ngày 5/3/2023. Không ai có thể nghĩ nhà văn Nguyễn Hiếu lại ra đi sớm thế, dù biết ông đã 75 tuổi (1948-2023}. Ông đang viết chung với nhà thơ Lê Huy Quang một cuốn tiểu thuyết, đang ôm ấp một vở kịch về Hồ Chí Minh với người Mỹ trong cách mạng tháng Tám và một vở kịch...
Xem thêm

Hiệp định Paris 1973: Đường đến mùa Xuân, đường đến hoà bình Mốc son thắng lợi trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao

Hiệp định Paris 1973: Đường đến mùa Xuân, đường đến hoà bình Mốc son thắng lợi trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao

-26/01/2023

Kéo dài gần 5 năm, với vô số phiên họp công khai và họp riêng cấp cao, sau những đấu trí vô cùng cam go trên bàn đàm phán bất kể ngày đêm, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về Việt Nam mới được ký...
Xem thêm

Kỷ niệm 5 năm ngày mất soạn giả, nhà nghiên cứu Mịch Quang (1917-2018)

Kỷ niệm 5 năm ngày mất soạn giả, nhà nghiên cứu Mịch Quang (1917-2018)

-17/01/2023

Nghệ thuật dân tộc may mắn có Bác Mịch Quang Tôi biết bác Mịch Quang từ năm 1986 nhờ vô tình đọc được một bài viết nội dung nói về sự liên quan giữa ca trù với hát tuồng trên tạp chí Nghiên cứu...
Xem thêm

“Tránh chưa làm đường đã đếm xe, chưa làm sân bay đã đếm khách”

“Tránh chưa làm đường đã đếm xe, chưa làm sân bay đã đếm khách”

-16/01/2023

Thủ tướng lưu ý, phương án tài chính tuyến đường cao tốc Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình cần tính toán lưu lượng xe không phải dựa trên số liệu hiện nay mà trên cơ sở kịch bản...
Xem thêm

Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2022): Từ khát vọng hòa bình đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2022): Từ khát vọng hòa bình đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

-19/12/2022

Ra đời trong thời khắc lịch sử đặc biệt, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động đến sâu thẳm lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc. Đã...
Xem thêm

Tổng Bí thư nhắn gửi thế hệ trẻ cả nước hai chữ ‘Tiên phong’

Tổng Bí thư nhắn gửi thế hệ trẻ cả nước hai chữ ‘Tiên phong’

-15/12/2022

Sáng 15/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư...
Xem thêm