Ai có biệt hiệu là hổ? Người thứ 4 không phải mãnh tướng nhưng là ‘trùm cuối’ Tam Quốc

Ai có biệt hiệu là hổ? Người thứ 4 không phải mãnh tướng nhưng là ‘trùm cuối’ Tam Quốc

-29/03/2022

Người có biệt danh là hổ tuy không phải là mãnh tướng nhưng lại là nhân vật kiệt xuất trong Tam Quốc. Đó là ai? Thời Tam Quốc, thiên hạ đại loạn. Để có thể vươn lên xưng bá trong thiên hạ quả...
Xem thêm

Con nuôi Lưu Bị rất thiện chiến, vì sao Gia Cát Lượng nói một câu đã bị ban cho cái chết!

Con nuôi Lưu Bị rất thiện chiến, vì sao Gia Cát Lượng nói một câu đã bị ban cho cái chết!

-26/03/2022

Cuối thời Đông Hán, các thế lực cường hào trỗi dậy, quần hùng phân tranh. Năm Kiến An thứ 6 (năm 201), Lưu Bị buông tha Nhữ Nam, vào Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Lúc này Lưu Bị đã hơn 40 tuổi mà...
Xem thêm

Nước Thục diệt vong, Quan Vũ cả nhà bị giết, cả nhà Trương Phi vì sao bình yên vô sự

Nước Thục diệt vong, Quan Vũ cả nhà bị giết, cả nhà Trương Phi vì sao bình yên vô sự

-24/03/2022

Cuối thời Đông Hán, 3 nước phân tranh, chúa công của ba nước có thể thành công, không gì khác chính là nhờ sự giúp đỡ của những người có năng lực. Cũng giống như Lưu Bị của Thục Hán, có Quan...
Xem thêm

Lý do thực sự khiến Gia Cát Lượng không yêu mỹ nhân

Lý do thực sự khiến Gia Cát Lượng không yêu mỹ nhân

-15/03/2022

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Gia Cát Lượng có thể quan sát thiên tượng, tiên đoán được vận mệnh quốc gia, phò tá Lưu Bị thành lập nước Thục.  Lý do thực sự khiến Gia Cát Lượng không yêu mỹ...
Xem thêm

Gia Cát Lượng dùng ‘một tuyệt chiêu’, ngay lập tức chữa khỏi bệnh cho Chu Du

Gia Cát Lượng dùng ‘một tuyệt chiêu’, ngay lập tức chữa khỏi bệnh cho Chu Du

-14/03/2022

Trước “trận chiến Xích Bích”, Chu Du ngày đêm nghĩ kế sách, lo lắng đến độ nôn ra máu ngã xuống đất. Sau khi Gia Cát Lượng biết chuyện, đã hiến một tuyệt chiêu, lập tức trị dứt chứng bệnh...
Xem thêm