Bạn đọc

Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình

Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm chính trị cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng...
Xem thêm