Vì sao Gia Cát Lượng một lòng một dạ với người vợ xấu xí của mình?

Vì sao Gia Cát Lượng một lòng một dạ với người vợ xấu xí của mình?

-22/05/2020

Gia Cát Lượng là người có trí tuệ siêu phàm, hành sự thận trọng, tiếng tăm lẫy lừng từ xưa tới nay. Việc ông kiên quyết cưới cô gái “xấu xí hơn người” Hoàng Nguyệt Anh làm vợ khiến nhiều...
Xem thêm

Tam Quốc: Không phải Lưu Thiện hay Khương Duy, người thực sự khiến Thục Hán diệt vong là ai?

Tam Quốc: Không phải Lưu Thiện hay Khương Duy, người thực sự khiến Thục Hán diệt vong là ai?

-04/05/2020

Nhiều người nói rằng, nhà Thục diệt vong là do Lưu Thiện hôn quân, Khương Duy vô năng, nhưng Gia Cát Chiêm cũng phải chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ này. Gia Cát Lượng là Thừa tướng, công thần...
Xem thêm

Từ Thứ kỳ tài nhưng lỡ dở, chỉ vì chưa đủ tĩnh tâm

Từ Thứ kỳ tài nhưng lỡ dở, chỉ vì chưa đủ tĩnh tâm

-25/04/2020

“Rất tiếc cao hiền không tái ngộ Trên đường từ biệt lệ tuôn đầy… Một lời như sấm mùa xuân dậy Thúc giục rồng nằm cất cánh bay”. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Từ Thứ ban đầu là quân sư...
Xem thêm

Gia Cát Lượng biết trước nhà Hán sẽ diệt vong, vì sao vẫn xuống núi phò tá Lưu Bị?

Gia Cát Lượng biết trước nhà Hán sẽ diệt vong, vì sao vẫn xuống núi phò tá Lưu Bị?

-14/04/2020

“Tiên sinh náu tiếng chốn sơn lâm, Hiền chúa ân cần muốn tới thăm. Cá đến Nam Dương rào nước quẫy, Rồng bay Tây Thục đổ mưa rầm. Sụt sùi giọt ngọc trao con đỏ, Gắng gỏi lòng son trả nghĩa thâm. Hai...
Xem thêm

Bi kịch của Hứa Du: Tự huyễn hoặc công lao sẽ làm hại chính mình

Bi kịch của Hứa Du: Tự huyễn hoặc công lao sẽ làm hại chính mình

-18/03/2020

Hứa Du đa mưu túc trí và tài năng hơn người, vì sao lại phải bỏ mạng dưới tay Hứa Chử, một người thân tín của Tào Tháo? Tạo hình Hứa Du trong phim “Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Trận Quan Độ...
Xem thêm