Cần một đại quy hoạch mới về nông thôn

Cần một đại quy hoạch mới về nông thôn

-14/01/2022

Nông thôn hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Đó là thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển. Đặc biệt là những thay đổi từ phong trào xây dựng Nông thôn mới nhiều năm gần đây. Diện mạo...
Xem thêm

Châu Minh: Xây dựng nông thôn mới tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Châu Minh: Xây dựng nông thôn mới tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

-11/10/2021

Chỉ trong một thời gian ngắn, với xuất phát điểm thấpvề mọi mặt so với các xã trong huyện, Châu Minh đã vươn lên bứt phá hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới. Điều này cho thấy sự quan...
Xem thêm

Hiệu quả từ việc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hiệu quả từ việc xây dựng nông thôn mới nâng cao

-05/10/2021

Năm 2016, xã Dương Huy được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người xã đạt 43 triệu đồng/người/năm. Mục tiêu của xã là xây dựng nông mới nâng cao,...
Xem thêm

Hải Phòng: Huyện Thuỷ Nguyên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Đức.

Hải Phòng: Huyện Thuỷ Nguyên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Đức.

-22/09/2021

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại, xã Gia Đức. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn...
Xem thêm

Đắk Nông: Nguồn vốn chính sách chung sức xây dựng nông thôn mới

Đắk Nông: Nguồn vốn chính sách chung sức xây dựng nông thôn mới

-20/09/2021

Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh...
Xem thêm