Thành quả xây dựng nông thôn mới tạo thế và lực để phát triển bền vững

17:06 | 05/04/2022

Dưới sự lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hiệp Hòa, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay Hiệp Hòa đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo nông thôn thay đổi, kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, thiết chế văn hóa từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Thành quả đạt được trong xây dựng NTM tạo thế và lực để Hiệp Hòa phát triển bền vững hơn. Đ/c Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chia sẻ với Bạn đọc Tạp chí Văn Hiến Việt Nam.


PV: Ngày 10/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM; Quyết định số 282/QĐ-TCN ngày 01/3/2022 của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa. Xin Đ/c chia sẻ về những nỗ lực và kết quả đáng trân trọng này?

Đồng chí Hoàng Công Bộ: Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2011 bình quân các xã trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 7,1 tiêu chí/xã. Các tiêu chí đã đạt được chủ yếu trên các lĩnh vực: Điện, hệ thống chính trị cơ sở, an ninh trật tự. Còn lại các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trụ sở làm việc, cơ cấu lao động, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm cơ bản các xã chưa đạt. Nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM lớn trong khi đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn hạn chế; nguồn thu của các xã còn khó khăn; thu nhập của một số hộ dân ở nông thôn còn thấp.

Diện mạo mới Trường Mầm non xã Mai Đình

Song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vươn lên, phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá, có trọng tâm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xuất phát từ thực tiễn xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tiên phong so với các địa phương khác trong tỉnh. Đó là, sáng tạo trong việc lấy địa bàn thôn để triển khai thực hiện. Hiệp Hòa là huyện đầu tiên trong tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM từ năm 2013 với phương châm “Từ đồng về nhà, từ nhà ra thôn, từ thôn lên xã”, là cơ sở để tỉnh triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, huyện linh hoạt trong ban hành cơ chế hỗ trợ, khen thưởng phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện cho các địa phương khai thác các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển sản xuất (điển hình là cơ chế hỗ trợ 2- 3 tỷ đồng/xã đạt chuẩn NTM; 2- 4 tỷ đồng/xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 300- 400 triệu đồng/thôn NTM kiểu mẫu; 20 – 50 triệu đồng/thôn đạt chuẩn NTM; hỗ trợ dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; hỗ trợ kiên cố hóa trường lớp học, cứng hóa đường giao thông; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, kênh mương, bãi rác thải tập trung).

Dưới sự lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đã tích cực tham gia trong công cuộc xây dựng nông thôn mới như: Đóng góp ngày công, tiền mặt, vật chất, hiến đất xây dựng NTM. Toàn huyện đã vận động người dân hiến hơn 400 nghìn m2 đất, hơn 580 nghìn ngày công lao động, phá dỡ 106 nghìn m2 tường rào để xây dựng công trình công cộng. Phát huy vai trò là chủ thể, người dân còn tự giác chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép, xây dựng nông thôn mới đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, cố gắng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 10/01/2022; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự ghi nhận, động viên to lớn của Đảng, Nhà nước về những nỗ lực phấn đấu, phát triển toàn diện của huyện Hiệp Hòa trong phong trào xây dựng NTM.

PV: Qua hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hiệp Hòa đã có những chuyển biến căn bản rõ rệt nào, thưa Đ/c?

Đồng chí Hoàng Công Bộ: Trong 10 năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên toàn huyện và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn nước ta nói chung, nông thôn huyện Hiệp Hòa nói riêng. Bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội địa phương. Chương trình xây dựng NTM góp phần tăng sự hài lòng với cuộc sống của người dân nông thôn, tạo nền tảng ổn định chính trị – xã hội thông qua tăng thu nhập và giảm nghèo nông thôn, kết quả cụ thể:

Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng, tăng 33,3 triệu đồng so với năm 2011; cơ sở hạ tầng được cải thiện nâng cao rõ rệt: 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn được cứng hóa; 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn; giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 140 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99,04%; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%… 

Tuyến đường trục chính từ thôn Ngọ Xá đến trung tâm UBND xã Châu Minh được đầu tư khang trang.

Đến hết năm 2021, trên địa bàn huyện có 549 doanh nghiệp và 17.411 hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh được duy trì hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 20.000 lao động, đóng góp ngân sách trên 130 tỷ đồng, chiếm 22,9% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Hòa Phú cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là 207,45 ha, đã thu hút được 19 nhà đầu tư và 08 cụm công nghiệp quy mô 520,9 ha tại Đoan Bái, Hợp Thịnh, Thanh Vân, Lương Phong.

Toàn huyện có 99 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 1.088 thành viên, thu nhập xã viên bình quân từ 3 – 10 triệu đồng/người/tháng.

Dồn điền, đổi thửa trên 3.527,3ha; triển khai xây dựng 33 cánh đồng mẫu; xây dựng 37 mô hình công nghệ cao (nhà màng, nhà lưới, mô hình chăn nuôi, mô hình thủy sản); đã xuất hiện nhiều mô hình đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; huyện đã có 10 sản phẩm OCOP (bánh trưng Hoàng Vân, trám đen Hoàng Vân, rau cần Hoàng Lương, nếp cái hoa vàng Thái Sơn,…); tập trung phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc phát triển các sản phẩm địa phương, chỉ dẫn địa lý giúp quảng bá thương hiệu các mặt hàng nông sản địa phương.

Trung tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa ATKII

PV: Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, trong giai đoạn tiếp theo Hiệp Hòa tập trung vào những giải pháp căn cơ nào, thưa Đ/c?

Đồng chí Hoàng Công Bộ: Xác định “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới nông thôn mới giàu có, văn minh và hiện đại. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ sở, đảm bảo đồng bộ, kết nối phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, chú trọng khai thác lợi thế của từng địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch hữu cơ và an toàn sinh học theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương cách mạng, văn hiến.

Thế Hiếu/Tạp chí Văn Hiến bản in

Cùng chuyên mục

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Cơ hội “vàng” đưa thẩm mỹ Nhật Bản đến Việt Nam

Cơ hội “vàng” đưa thẩm mỹ Nhật Bản đến Việt Nam

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Phát động Giải Báo chí “Tuyên truyền về chuyển đổi số TP. Đà Nẵng” năm 2024

Phát động Giải Báo chí “Tuyên truyền về chuyển đổi số TP. Đà Nẵng” năm 2024

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước