Hải Phòng: Huyện Thuỷ Nguyên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Đức.

20:13 | 22/09/2021

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại, xã Gia Đức.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) từ tổ chức cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND xã Gia Đức (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu qua rà soát đầu năm 2021 tại xã Gia Đức mới chỉ đạt chỉ tiêu 14/17 tiêu chí.

Xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhận thức sâu sắc về xây dựng NTM, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Gia Đức, huyện Thuỷ Nguyên, tỉnh Thành Phố Hải Phòng sẽ hoàn thành vào 30 tháng 09 năm 2021.

Nhà thầu gấp rút thi công để sớm hoàn thành.(Ảnh pv)

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, sau khi có chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên của mình tích cực tham gia. Ngoài ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Gia Đức còn phân công cho các ngành, các tổ chức, xã Gia đức chỉ đạo một số nội dung theo yêu cầu của tiêu chí NTM kiểu mẫu…

Xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban Phát triển phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; đồng thời xã cũng tổ chức cho Ban phát triển đi thăm quan học tập mô hình thôn kiểu mẫu ở một số xã ở ngoài huyện.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, UBND xã đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, tập trung phát triển trang trại, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ngoài tạo việc làm tại chỗ, hiện nay lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện và đi xuất khẩu lao động ở các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc … tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Gia Đức dự kiến đến hết 30 tháng 09 năm 2021 xã đạt 17/17 tiêu chí.

Khung cảnh tuyến đường liên thôn mới.(Ảnh pv)

Để có được thành công nêu trên là nhờ vào sự năng động, tư duy đột phá của cấp ủy, chính quyền cơ sở với những cách làm sáng tạo; tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đã tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí, để xã trở thành thôn kiểu mẫu.

Toàn cảnh xã Gia Đức.(Ảnh pv)

Với kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Gia Đức như sau:

Một là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ xã Gia Đức có tính quyết định. Chi bộ đã tập hợp được sức dân, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ba là, phải đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Các bước tiến hành phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, trong đó xác định được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bốn là, trong quá trình huy động nguồn lực phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động Nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng nhà sạch, vườn mẫu, bê tông hóa mặt đường, trồng hoa…

Năm là, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

Việc hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu sẽ là tiền đề và cũng là động lực để chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân trong thôn tiếp tục nâng cao đời sống, phát triển kinh tế – xã hội. Nhất là, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Gia Đức, huyện Thuỷ Nguyên tiếp tục thực hiện sự nghiệp xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Xuân Nhẫn

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô