Cơ cấu 129 ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Cơ cấu 129 ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

-21/05/2021

Danh sách người ứng cử đại biểu chuyên trách ở Trung ương có 2 ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Trong tổng số 866 ứng cử viên đại...
Xem thêm

Bắc Ninh bầu cử sớm 1 ngày ở những nơi phong tỏa, cách ly tập trung

Bắc Ninh bầu cử sớm 1 ngày ở những nơi phong tỏa, cách ly tập trung

-21/05/2021

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử Bắc Ninh cho phép tỉnh được tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực. Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho Ủy ban Bầu...
Xem thêm

Quốc hội có Tổng Thư ký và 3 chủ nhiệm ủy ban mới

Quốc hội có Tổng Thư ký và 3 chủ nhiệm ủy ban mới

-07/04/2021

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội; các ông Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà lần lượt được bầu là chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. Sáng 7/4, Quốc hội hoàn tất...
Xem thêm

10 dấu ấn nổi bật về Đại hội XIII của Đảng

10 dấu ấn nổi bật về Đại hội XIII của Đảng

-11/02/2021

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và của dân tộc ta trong năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại...
Xem thêm

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

-01/02/2021

Với việc tái đắc cử lần này, ông Trọng là người được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư tại 3 nhiệm kỳ (XI, XII và XIII). Ông cũng là một trong hai trường hợp đặc biệt ở cấp Bộ Chính trị...
Xem thêm