Thư mời viết tham luận Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

03/11/2018

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA


Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được sự ủng hộ của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và một số đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”.

 

Hội thảo sẽ diễn ra vào hai ngày 20, 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội.

Mục tiêu của hội thảo là tôn vinh những đóng góp, ảnh hưởng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà quân sự kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn, một nhân cách Việt Nam cao đẹp ngời sáng, trong bảo tồn và phát huy các tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Việt Nam xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo tập trung vào các nội dung lớn sau:

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tinh thần yêu nước, chủ nghĩa nhân văn,  tư tưởng quân sự Việt Nam.

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà hoạt động văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ.

Trân trọng kính mời đồng chí tham gia viết tham luận tham gia hội thảo.

Kính mong tham luận hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2018, xin gửi về địa chỉ: vanhienvietnam@yahoo.com hay tạp chí Văn hiến Việt Nam, A102 Chung cư 54 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại liên lạc: 0243. 9764693.

Sự tham gia tích cực của đồng chí sẽ góp phần quan trọng cho thành công của hội thảo.

Xin trân trọng cám ơn.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Video hay

Cùng chuyên mục

Nặng lòng với dân ca quan họ

Nặng lòng với dân ca quan họ

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc – 40 năm nhìn lại

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc – 40 năm nhìn lại

Thư mời tài trợ Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với văn hóa dân tộc”

Thư mời tài trợ Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với văn hóa dân tộc”

Thành phần ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

Thành phần ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”