Người xưa viết về Lê Quý Đôn như thế nào?

Người xưa viết về Lê Quý Đôn như thế nào?

-16/01/2022

Phan Huy Chú (1782-1840), học giả Việt Nam đời Nguyễn viết: “Văn chương của cổ nhân thường chia làm hai lối mà người đời vẫn lo ít ai tài kiêm được cả hai. Người có cái học chuyên về trước thuật...
Xem thêm

Trận thủy chiến hỏa công bậc nhất sử Việt vào đầu thế kỷ 19

Trận thủy chiến hỏa công bậc nhất sử Việt vào đầu thế kỷ 19

-13/01/2022

Trận Xích Bích diễn ra vào thời Tam Quốc được xem là kinh điển của việc dùng hỏa công cho thủy chiến. Vào đầu thế kỷ 19, ở Đại Việt cũng xuất hiện một trận đánh kinh điển như vậy, dù quân...
Xem thêm

Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt

Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt

-03/01/2022

Trong lịch sử Việt Nam có nhiều nữ tướng nổi tiếng, nhưng phụ nữ giả trai nhằm che dấu thân phận gia nhập nghĩa quân rồi trở thành nữ tướng thì chỉ có một người. Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ...
Xem thêm

Khương Công Phụ – vị hiền nhân người Việt làm tể tướng Trung Hoa

Khương Công Phụ – vị hiền nhân người Việt làm tể tướng Trung Hoa

-18/11/2021

Vào triều đại nhà Đường của Trung Hoa, nước Việt vẫn đang nằm trong thời kỳ Bắc thuộc, nhưng không phải vì thế mà chúng ta thiếu đi nhân tài. Trong lịch sử có ghi chép về câu chuyện hai anh em họ...
Xem thêm

Vị nữ tướng nước Nam ‘1 tay nhổ núi Nga Mi, 1 tay nhổ núi Thái Sơn’

Vị nữ tướng nước Nam ‘1 tay nhổ núi Nga Mi, 1 tay nhổ núi Thái Sơn’

-15/11/2021

Sử Trung Hoa có ghi nhận về một vị nữ tướng nước Nam là: “Phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga mi, một tay nhổ núi Thái sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường Giang, hồ Ðộng Đình, oán...
Xem thêm