Đắk Nông – Hiệu quả của chương trình giải quyết việc làm tại huyện Đăk Glong

Đắk Nông – Hiệu quả của chương trình giải quyết việc làm tại huyện Đăk Glong

-18/11/2021

  Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trong 10 tháng năm 2021, Phòng...
Xem thêm

NHCSXH Đăk Nông: Đồng hành phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NHCSXH Đăk Nông: Đồng hành phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-05/11/2021

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH tỉnh Đăk Nông đã và đang minh chứng rõ nguồn vốn tín dụng luôn ưu tiên hướng đến những đối...
Xem thêm

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông:  19 năm đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông: 19 năm đồng hành cùng người nghèo vượt khó

-04/10/2021

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân. Tận tâm phục vụ” và ý chí, khát vọng “nơi nào có người nghèo, nơi đó có mạch nguồn tín dụng”. 19 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông (NHCSXH)...
Xem thêm

Đắk Nông: Nguồn vốn chính sách chung sức xây dựng nông thôn mới

Đắk Nông: Nguồn vốn chính sách chung sức xây dựng nông thôn mới

-20/09/2021

Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh...
Xem thêm

Đắk Nông: Chuyển tải kịp thời vốn chính sách xã hội trong mùa dịch Covid – 19

Đắk Nông: Chuyển tải kịp thời vốn chính sách xã hội trong mùa dịch Covid – 19

-16/07/2021

Không để dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến việc phục vụ khách hàng, ngay từ  đầu năm 2021, cùng với việc thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, hệ thống NHCSXH tỉnh...
Xem thêm