Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về khó khăn trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

13:02 | 25/09/2023

Ủy ban Dân tộc thiết lập đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp để tiếp nhận thông tin, phản ánh của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoàn thành trong tháng 9/2023.


Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại văn bản 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 thông báo kết luận tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh minh họa

Ban hành nghị định mới về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Theo đó, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2023 và hết giai đoạn 2021 – 2025, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội giao, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân với tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu chung, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023, số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023, Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18/8/2023 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 6503/VPCP-NN ngày 23/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.

Cùng với đó, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tính đến ngày 30/9/2023 và ước thực hiện năm 2023, có văn bản gửi Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội trước ngày 5/10/2023; tiếp tục phối hợp với Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội để đề xuất, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội phê duyệt các giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Thiết lập đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp để tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc
Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật về đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/9/2023.

Ban hành sổ tay/cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tăng cường chuyển đổi số và bảo đảm thuận tiện trong quá trình sử dụng; hoàn thành trong tháng 10 năm 2023.

Cùng với đó, thiết lập đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp để tiếp nhận thông tin, phản ánh của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Bên cạnh đó, ban hành danh sách thôn có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định; hoàn thành trong tháng 12 năm 2023…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp là đối tượng thụ hưởng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11 năm 2023.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, hoàn thiện chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá và Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; thiết lập liên thông dữ liệu với Hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn thành trong quý II năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, có văn bản đề xuất cụ thể các chỉ tiêu, mục tiêu được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh, gửi các Bộ, cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/10/2023 để rà soát, tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2023. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất của các Bộ, cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh theo quy định và bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn của các địa phương; hoàn thành trước ngày 20/11/2023…

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thiet-lap-duong-day-nong-tiep-nhan-phan-anh-ve-kho-khan-trong-trien-khai-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-post265982.html

Cùng chuyên mục

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

ANZA  – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu

ANZA  – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu

HUIT đồng hành cùng Life Gift Việt Nam tổ chức Workshop “Thiết kế bao bì marketing sản phẩm”

HUIT đồng hành cùng Life Gift Việt Nam tổ chức Workshop “Thiết kế bao bì marketing sản phẩm”

Bắc Giang: Thảo Nguyễn Shop kỉ niệm 10 năm ngày thành lập

Bắc Giang: Thảo Nguyễn Shop kỉ niệm 10 năm ngày thành lập

Người chiến binh mang tên dòng sông – Dòng chảy tâm hồn của người lính Châu La Việt

Người chiến binh mang tên dòng sông – Dòng chảy tâm hồn của người lính Châu La Việt

Từ nguyên mẫu đến nhân vật Ơi cô gái “Thì Thương”

Từ nguyên mẫu đến nhân vật Ơi cô gái “Thì Thương”

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu và “Giấc cỏ dụ”

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu và “Giấc cỏ dụ”

Khai mạc Tuần Văn hóa – Thương mại – Sinh vật cảnh chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên

Khai mạc Tuần Văn hóa – Thương mại – Sinh vật cảnh chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Tuần lễ Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023”

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Tuần lễ Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023”