Thi họa Trịnh Công Sơn

Thi họa Trịnh Công Sơn

-25/01/2022

Trịnh Công Sơn là một bậc kỳ tài về âm nhạc. Sức ảnh hưởng của ông trong đời sống văn hóa của người Việt thật sâu rộng. Đã có người nói “Lời ca trong ca khúc Trịnh Công Sơn đã tạo nên...
Xem thêm

Cánh đồng nhạc Trịnh với ca sĩ Ánh Tuyết

Cánh đồng nhạc Trịnh với ca sĩ Ánh Tuyết

-04/04/2021

Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo…” và “Tên hát rong” kỳ tài này đã viết...
Xem thêm

Sự thật của một cuộc ra đi

Sự thật của một cuộc ra đi

-04/04/2021

Kính tặng Trịnh Công Sơn Anh ra đi trong ngày 1 tháng 4 Cái ngày mà người ta có thể đùa bỡn một chút Tôi phải hỏi đến hai lần Để biết cuộc ra đi của anh là sự thật Là sự thật Anh rời bỏ chúng...
Xem thêm