Tìm xe đạp cũ trên Facebook tặng học sinh nghèo

Tìm xe đạp cũ trên Facebook tặng học sinh nghèo

Mỗi lần đi thiện nguyện, chứng kiến tận mắt những học sinh nghèo miền núi khó khăn chân trần đi bộ, lội nước, leo đèo, đến trường, một nhóm cô giáo ở Hà Tĩnh lại đưa lên Facebook để xin xe...
Xem thêm