Lạm dụng tiếng nước ngoài: Thiếu tự tôn văn hóa và sai luật

Lạm dụng tiếng nước ngoài: Thiếu tự tôn văn hóa và sai luật

-05/03/2019

Đi dạo trên nhiều tuyến phố của Hà Nội bắt gặp nhiều biển hiệu đề bằng tiếng nước ngoài. Ngay cả khi chúng ta đón lượng khách du lịch kỷ lục là 15 triệu lượt/người trong năm 2018 thì điều...
Xem thêm