Hành trình lấy ‘số’, tập hợp giang hồ của Đường nhuệ

Hành trình lấy ‘số’, tập hợp giang hồ của Đường nhuệ

-25/04/2020

Để thành thế lực ngầm ở Thái Bình, Đường Nhuệ đã không ít lần liều mạng, tập hợp trong tay đám đàn em có máu mặt để phô trương thanh thế. Ngày 22/4/2020, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã...
Xem thêm