Thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

-28/04/2021

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình...
Xem thêm

‘Khoảng trống’ ít người biết từ Hiệp định Paris đến đại thắng Mùa Xuân năm 1975

‘Khoảng trống’ ít người biết từ Hiệp định Paris đến đại thắng Mùa Xuân năm 1975

-29/04/2020

Triển khai mặt trận ngoại giao thi hành Hiệp định Paris là một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt không kém gì quá trình thương lượng đi đến ký kết Hiệp định song cho đến nay còn là một khoảng trống...
Xem thêm

Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa

Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa

-30/04/2019

Ngày 30.4.1975, người dân thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và cả nước nô nức đổ ra đường chào mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, đất...
Xem thêm

CHÙM THƠ VỀ ĐỒNG ĐỘI THỜI CHỐNG MỸ

CHÙM THƠ VỀ ĐỒNG ĐỘI THỜI CHỐNG MỸ

-29/04/2019

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã làm thăng hoa những giá trị lớn của dân tộc, làm cho tên tuổi Việt Nam đồng nghĩa với chiến thắng, với lương tri thời đại. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải...
Xem thêm

Bí mật ít biết trong nội các Dương Văn Minh ngày 30/4/1975

Bí mật ít biết trong nội các Dương Văn Minh ngày 30/4/1975

-28/04/2019

Trong 2 ngày tồn tại ngắn ngủi, công việc chính của nội các Dương Văn Minh oái oăm thay lại là vận động vị Tổng thống này đầu hàng. Thay người vác cờ trắng Ngày 21/4, Nguyễn Văn Thiệu từ chức...
Xem thêm