Thách thức của báo chí trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Thách thức của báo chí trong bối cảnh bùng nổ thông tin

-27/10/2021

Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo “Vai trò của Báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam trước sự phát triển của không gian mạng”. Quang cảnh hội...
Xem thêm

Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

-21/06/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người còn là một nhà báo tài ba. Cuộc đời làm báo của Người gắn liền với cuộc đời cách mạng và Người đã...
Xem thêm

Làm báo – nghề cao quý

Làm báo – nghề cao quý

-21/06/2021

 Ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sáng lập báo Thanh Niên, cơ quan của Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Báo Thanh Niên truyền tải lý luận Mác Lenin vào nước ta, tiến đến thành...
Xem thêm

Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc hoàn thành quy hoạch báo chí

Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc hoàn thành quy hoạch báo chí

-14/05/2021

Ngày 7/5 vừa qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã hoàn thành quy hoạch báo chí theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Nguyên Viện có hai cơ...
Xem thêm

Báo chí là lực lượng tiên phong đặc biệt xuất sắc trong cuộc chiến chống Covid-19

Báo chí là lực lượng tiên phong đặc biệt xuất sắc trong cuộc chiến chống Covid-19

-18/06/2020

 Y tế, quân đội, công an và báo chí là những lực lượng tiên phong đặc biệt xuất sắc trong cuộc chiến chống Covid-19. Chiều tối ngày 17/6, trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt...
Xem thêm