Những hình ảnh về ngày Tết ở Hà Nội cách đây cả 100 năm

Những hình ảnh về ngày Tết ở Hà Nội cách đây cả 100 năm

-12/02/2022

Cùng ngắm những bức ảnh được chụp vào dịp Tết năm 1920 và 1928 (Tư liệu sưu tầm). Nhìn lại những bức ảnh chụp dịp Tết Hà Nội cách đây gần 1 thế kỉ có thể thấy không khí Tết thời ấy cũng...
Xem thêm

Thư từ Đại Tây Dương – GS.TS Trần Văn Khê

Thư từ Đại Tây Dương – GS.TS Trần Văn Khê

-03/02/2022

Thương mến gửi anh Mịch Quang! Đọc những bài anh viết và đăng nhiều nơi và nhất là đọc đi đọc lại quyển “Âm nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc” của anh, tôi vô cùng tâm đắc với nhiều điểm...
Xem thêm

Văn hóa là bản sắc, là hồn cốt dân tộc

Văn hóa là bản sắc, là hồn cốt dân tộc

-25/01/2022

  Đó là tư tưởng xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và Hội nghị đối ngoại toàn quốc sau đó. Bởi hội nghị đối...
Xem thêm

Giao thoa ẩm thực ở Tây Nam bộ

Giao thoa ẩm thực ở Tây Nam bộ

-06/01/2022

Vùng đất cộng cư của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm ở Tây Nam bộ lưu giữ được những nét riêng về bản sắc văn hóa của từng dân tộc nhưng vẫn có sự giao thoa, hình thành những nét độc đáo...
Xem thêm

Tập quán săn bắn trong văn hóa các dân tộc thiểu số

Tập quán săn bắn trong văn hóa các dân tộc thiểu số

-17/12/2021

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, chỉ có 4 dân tộc có vùng cư trú ở đồng bằng là Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Như vậy, hầu hết các dân tộc thiểu số còn lại có đời sống gắn bó với rừng núi, trung...
Xem thêm