Rớt lớp 10 công lập, hơn 15.000 học sinh sẽ học ở đâu?

16:02 | 02/05/2018

Năm học 2018-2019, số học sinh đang học lớp 9 tăng hơn 20.000 em so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập tăng hơn so với năm trước chỉ 5.000 em.

Dự kiến sẽ có hơn 15.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập. (Ảnh minh họa)

Dự kiến sẽ có hơn 15.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập. Vậy hệ thống trường lớp nào sẽ tuyển những học sinh này vào học?

Theo hệ thống trường, lớp mà Sở GD&ĐT Tp. HCM, ngoài các trường công và trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, thành phố còn một loạt các trường tư thục thông báo tuyển sinh lớp 10 với hình thức xét tuyển. Các trường và mức học phí như sau:

 • Trường THCS-THPT Đăng Khoa. Phí nội trú: 3.000.000 đồng/tháng, phí bán trú: 1.000.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT An Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Thăng Long. Phí nội trú: 2.500.000 đồng/tháng, phí bán trú: 800.000 đồng/tháng, học 1 buổi/ngày: 850.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Văn Lang: Phí bán trú: 1.200.000 đồng/tháng, học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đồng/tháng
 • Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ. Phí nội trú: 4.700.000 đồng/tháng, phí bán trú: 970.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Phan Bội Châu. Phí nội trú: 4.800.000 đồng/tháng, phí bán trú: 2.600.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Quốc Trí. Phí bán trú: 2.870.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Đào Duy Anh. Phí nội trú: 2.000.000 đồng/tháng, phí bán trú: 980.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Phú Lâm. Phí nội trú 2.100.000 đồng/tháng, phí bán trú: 950.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày:1.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đồng/tháng, phí bán trú 630.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm. Phí nội trú: 1.400.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Hoa Sen. Phí nội trú: 3.265.000 đồng/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đồng/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Vạn Hạnh. Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đồng/tháng.

Thí sinh tại một kỳ thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội. (Ảnh: Dân Trí)

 • Trường THCS và THPT Duy Tân. Phí nội trú: 6.200.000 đồng/tháng, phí bán trú: 3.700.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Hòa Bình. Phí bán trú: 1.000.000 đồng/tháng; học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Trương Vĩnh Ký. Phí nội trú: 4.100.000 đồng/tháng, bán trú: 1.350.000 đồng/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Phí nội trú: 4.670.000 đồng/tháng, bán trú: 1.273.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS- THPT Hoa Lư. Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS- THPT Bắc Sơn. Phí nội trú: 2.400.000 đồng/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đồng/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS- THPT Lạc Hồng. Phí nội trú: 1.716.000 đồng/tháng, phí bán trú: 660.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày:1.350.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Việt Âu. Phí nội trú:800.000 đồng/tháng, phí bán trú: 200.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học THCS – THPT Mỹ Việt. Phí nội trú: 2.040.000 đồng/tháng, phí bán trú: 1.600.000 đồng/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.040.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Bạch Đằng. Học 2 buổi/ngày: 900.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Ngọc Viễn Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.000.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học- THCS- THPT Tuệ Đức. Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến. Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Thái Bình. Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Thanh Bình. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Việt Thanh. Học 2 buổi/ngày:1.565.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Bác Ái. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Thái Bình Dương. Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Thủ Khoa Huân. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Việt Mỹ. Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đồng/tháng, học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Khai Minh. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Nhân Văn. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Trí Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.120.000 đồng/tháng,
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc văn Sài Gòn. Học phí: Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đồng/tháng
 • Trường THCS và THPT Tân Phú. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Minh Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đồng/tháng
 • Trường THCS và THPT Hồng Đức. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Nhân Việt. Học 2 buổi/ngày:1.500.000 đồng/tháng
 • Trường THPT Trần Cao Vân. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đồng/tháng
 • Trường THPT Trần Quốc Toản. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đồng/tháng
 • Trường THPT Vĩnh Viễn. Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Thành Nhân. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng. Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đồng/tháng
 • Trường THCS và THPT Nam Việt. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đồng/tháng
 • Trường THPT Đông Đô. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Mùa Xuân. Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đồng/tháng
 • Trường THPT Hưng Đạo. Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đồng/tháng
 • Trường THCS – THPT Hồng Hà. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS – THPT Phạm Ngũ Lão. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Lý Thái Tổ. Học 2 buổi/ngày:1.850.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Đào Duy Từ. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đồng/tháng
 • Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Tri Phương. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Đông Dương. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Việt Nhật. Học 2 buổi/ngày: 2.725.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Phùng Hưng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Phan Châu Trinh. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đồng/tháng.
 • Trường THCS và THPT Ngôi Sao. Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đồng/tháng.
 • Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An. Học 2 buổi/ngày:1.750.000 đồng/tháng.
 • Trường THPT Trần Nhân Tông. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đồng/tháng.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Những nghệ nhân “thổi hồn” cho đất tại làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Những nghệ nhân “thổi hồn” cho đất tại làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

10 di sản mới được bổ sung vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

10 di sản mới được bổ sung vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

FBI trao trả cổ vật văn hóa cho Việt Nam

FBI trao trả cổ vật văn hóa cho Việt Nam

Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và miền Trung

Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và miền Trung

Độc đáo với Thư viện sách “0 đồng” giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội

Độc đáo với Thư viện sách “0 đồng” giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội

Khám phá ‘bãi biển vô cực’ ít người biết ở Thái Bình

Khám phá ‘bãi biển vô cực’ ít người biết ở Thái Bình

Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi

Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi

Ấn tượng với triển lãm tranh Miền Ký Ức của họa sĩ Vũ Đình Lương

Ấn tượng với triển lãm tranh Miền Ký Ức của họa sĩ Vũ Đình Lương

Tiếng Việt giàu đẹp: Ăn thép, bú thép

Tiếng Việt giàu đẹp: Ăn thép, bú thép