Phòng giao dịch NHCSXH Krông Nô tổ chức tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống

13:29 | 01/04/2023

Huyện Krông Nô (Đắk Nông) có 12 xã, thị trấn với trên 92 thôn/bon, trong đó số hộ dân đang sản xuất kinh tế ổn định là 19.700. Trên địa bàn huyện hiện nay có tổng số 222 tổ TK&VV đang hoạt động.


Đến thời điểm 30/3/2023, Phòng giao dịch huyện có dư nợ là 512 tỉ đồng/9.986 hộ vay vốn. Trong đó, có 30 triệu nợ quá hạn và 470 triệu nợ khoanh, chất lượng tín dụng được đánh giá là ổn định, tăng trưởng dư nợ trung bình hàng năm từ 10%.

Nhằm đảm bảo đội ngũ hoạt động tín dụng chính sách và thực hiện công tác cho vay quản lý nợ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả nguồn vốn. Ngay từ đầu năm 2023, NHCSXH huyện Krông Nô đã phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho những đối tượng cán bộ ngoài hệ thống là Tổ TK&VV, thôn trưởng và cấp hội ủy thác về chương trình tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách, quản lý nguồn vốn và thực hiện nghiệp vụ nhận ủy thác.

Với tinh thần “thấu hiểu long dân- tận tâm phục vụ” thực hiện chính sách đến từng nhà, từng hộ dân với trách nhiệm cao “ không ai bị bỏ lại phía sau”, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã tổ chức mở 12 lớp tập huấn tại 12/12 xã, thị trấn cho 584 cán bộ, với 444 ban quản lý tổ, 92 trưởng/phó các thôn/bon, tổ dân phố, cùng ban xóa đói giảm nghèo, 48 lãnh đạo cấp hội ủy thác cấp xã, thị trấn.

Chương trình tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống của NHCSXH ngày càng đi vào chiều sâu, việc thực hiện chính sách ngày càng ổn định, đáp ứng được với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đảm bảo nguồn vốn đến tay người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất và kiểm soát được dư nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương, đảm bảo nguồn vốn an sinh xã hội.

 

PV/TCVHVN

Cùng chuyên mục

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

Đà Lạt: Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

Đà Lạt: Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo