Long An tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

8:59 | 13/09/2023

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Hội nghị có trên 350 đại biểu trong toàn tỉnh dự.


Tại buổi tập huấn, Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn – Phó Trưởng đại diện phía Nam, Báo Quân đội nhân dân, truyền đạt một số kinh nghiệm, kỹ năng mở chuyên mục, xây dựng lực lượng, tổ chức viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự buổi tập huấn. Ảnh: Thái Bạch

Ông cũng khẳng định, trong kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phương pháp đấu tranh cần bám chặt quan điểm chỉ đạo của Đảng, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong các bài viết phải xác định được đối tượng muốn hướng đến phải là nhân dân, xây dựng gốc rễ từ nhân dân để nhân dân tin tưởng. Người viết cần bám sát mối quan hệ giữa xây và chống, giữa bảo vệ và đấu tranh, giữa khẳng định và phản bác, đặc biệt là phương châm lấy xây để chống.

Hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải là những bài viết, sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, trên không gian mạng chứ không phải trên báo cáo.

Bên cạnh tăng cường kỹ năng, phương pháp tổ chức tin, bài cần lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu, thông tin tích cực trên trang cá nhân và các trang cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/long-an-tap-huan-ky-nang-viet-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post264447.html

Cùng chuyên mục

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

Vũ Bình Lục – Người giải mã  kho báu văn chương thông tuệ

Vũ Bình Lục – Người giải mã kho báu văn chương thông tuệ