Ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên phát huy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền

04/01/2021

Trong năm 2020, Ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Các hoạt động được gắn với điều tra dư luận xã hội nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. Các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 


Quang cảnh họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Đối với nhiệm vụ tham mưu, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền và phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, kịp thời phát hiện, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc tổ chức đại hội đảng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng… Chỉ đạo, xử lý kịp thời các thông tin báo chí và dư luận xã hội có liên quan đến công tác cán bộ, tư tưởng cán bộ, đảng viên; nhất là trong thời điểm trước, trong, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Triển khai tổ chức các đợt thăm dò dư luận xã hội tại 16 đảng bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Để tổ chức, quản lý hoạt động tác nghiệp; cung cấp thông tin chính thống phục vụ tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi, cần thiết cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tại Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thành lập Trung tâm Báo chí và tổ chức họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kịp thời phân công nhiệm vụ thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội và ban hành quy định tác nghiệp đối với phóng viên báo chí dự đưa tin Đại hội; thực hiện tốt chức năng điều hành, quản lý tổ chức hoạt động của Trung tâm Báo chí; định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong thời gian trước, trong và sau Đại hội. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng tài liệu “Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025” để phục vụ công tác tuyên truyền…

Bên cạnh đó, trong năm 2020, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên đã chủ động tham mưu, chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế – xã hội và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại; phân giới cắm mốc… Đặc biệt, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng các địa phương, đơn vị tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời định hướng tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình mới… Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền như thành phố Sông Công; các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ; Đại học Thái Nguyên; Tỉnh đoàn…

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội được duy trì, thực hiện tốt. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Các đợt điều tra dư luận xã hội được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra… Qua đó, kịp thời cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo kế hoạch, ban tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu tổ chức, triển khai, tham gia hưởng ứng các cuộc thi, giải thưởng do Trung ương và tỉnh phát động như: Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”; Giải “Búa liềm vàng” lần thứ V – năm 2020; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI; Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”; Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III… Các cuộc thi đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn, đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao về chất lượng và đảm bảo đúng yêu cầu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí theo quy định; tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 hằng ngày, hằng tuần… Thực hiện công tác chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đối với 198 vụ việc dư luận quan tâm mà báo chí phản ánh. Qua đó, giúp các cơ quan báo chí có cơ sở để phản ánh đúng bản chất sự việc, giải đáp những băn khoăn, tâm tư của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên; tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo đảm bảo kế hoạch đề ra và một số nội dung: Ban hành, triển khai kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Nhóm Chuyên gia 3 miền, lực lượng 35 các tỉnh, thành trong việc báo xấu, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang web, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ, cán bộ lãnh đạo. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhất là trong thời điểm trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, quốc gia. Tham gia chia sẻ các bài viết, thông tin tuyên truyền nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình dịch Covid-19, các vụ việc nổi cộm trên kênh thông tin của Ban Chỉ đạo 35…

PV

Video hay

Cùng chuyên mục

Klopp đưa ra mục tiêu đáng kinh ngạc cho Liverpool

Klopp đưa ra mục tiêu đáng kinh ngạc cho Liverpool

Những lễ hội độc đáo ven sông Thames nước Anh

Những lễ hội độc đáo ven sông Thames nước Anh

Bên trong mỏ Bitcoin ở nơi lạnh nhất Trái Đất

Bên trong mỏ Bitcoin ở nơi lạnh nhất Trái Đất

Sức khỏe 20 người tiêm liều cao nhất vắc xin Covid-19 Việt Nam hiện ra sao?

Sức khỏe 20 người tiêm liều cao nhất vắc xin Covid-19 Việt Nam hiện ra sao?

Sẽ có bản đồ số Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang ​

Sẽ có bản đồ số Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang ​

Những hình ảnh đậm đà bản sắc văn hóa Việt tại vùng đất thép Củ Chi

Những hình ảnh đậm đà bản sắc văn hóa Việt tại vùng đất thép Củ Chi

Xứng danh nông thôn mới kiểu mẫu

Xứng danh nông thôn mới kiểu mẫu

Mang Tết trọn vẹn hơn đến đồng bào trên khắp cả nước

Mang Tết trọn vẹn hơn đến đồng bào trên khắp cả nước

Chùa Quỳnh Lâm nghìn năm tuổi – Đệ nhất danh lam cổ tích tại Đông Triều

Chùa Quỳnh Lâm nghìn năm tuổi – Đệ nhất danh lam cổ tích tại Đông Triều

5 sắc lệnh về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta

5 sắc lệnh về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta

Thầy trò vùng cao Lào Cai chống chọi với giá rét

Thầy trò vùng cao Lào Cai chống chọi với giá rét

Bệnh viện Mỹ nguy cơ ‘vỡ trận’

Bệnh viện Mỹ nguy cơ ‘vỡ trận’

Top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Thái Nguyên

Top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Thái Nguyên

Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số

Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số

Việt Yên (Bắc Giang): Thu ngân sách đạt 137% dự toán tỉnh giao

Việt Yên (Bắc Giang): Thu ngân sách đạt 137% dự toán tỉnh giao

Đà Nẵng công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2020

Đà Nẵng công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

Bánh chưng Bờ Đậu – Thơm ngon hồn thiêng dân tộc

Bánh chưng Bờ Đậu – Thơm ngon hồn thiêng dân tộc

Chùa Hang, danh lam cổ tự giữa lòng núi đá

Chùa Hang, danh lam cổ tự giữa lòng núi đá

Những hình ảnh trùng hợp hài hước đến khó tin

Những hình ảnh trùng hợp hài hước đến khó tin

Chuyện gì đã xảy ra với thế giới năm 2020?

Chuyện gì đã xảy ra với thế giới năm 2020?

Quan hệ Việt Nam và Indonesia không ngừng được củng cố trong 65 năm

Quan hệ Việt Nam và Indonesia không ngừng được củng cố trong 65 năm

Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái: Những đài hoa bất tử

Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái: Những đài hoa bất tử

Rashford đưa Manchester United lên tốp 2 Premier League

Rashford đưa Manchester United lên tốp 2 Premier League

Nước đầu tiên ở châu Mỹ tiêm đại trà vắcxin Sputnik V của Nga

Nước đầu tiên ở châu Mỹ tiêm đại trà vắcxin Sputnik V của Nga

Nơi lưu giữ và tôn vinh văn hóa trà Tân Cương, Thái Nguyên

Nơi lưu giữ và tôn vinh văn hóa trà Tân Cương, Thái Nguyên

Triển lãm phiêu sắc

Triển lãm phiêu sắc

‘Cậu Vàng’ – Món quà xuân tuyệt vời, chưa từng có của Điện ảnh Việt Nam

‘Cậu Vàng’ – Món quà xuân tuyệt vời, chưa từng có của Điện ảnh Việt Nam

Ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập

Ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập