Tưng bừng hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

14:53 | 28/09/2022

Nhân dịp kỷ 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu và thúc đẩy văn hóa đọc trên cả nước.


Các hoạt động nhân dịp này hướng tới nâng cao nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận, tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các cấp, các ngành và các thế hệ cán bộ làm xuất bản, in và phát hành đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngày 28/9, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tại triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản

Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn ngành Xuất bản, In và Phát hành nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao vị thế ngành Xuất bản, In và Phát hành, cũng nưh phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn ngành đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm hướng tới nêu bật truyền thống, vai trò, những đóng góp quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn điện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập; phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, lạc hậu.

Triển lãm là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Triển lãm trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật về ngành trong 70 năm qua

Khách tham quan được tìm hiểu và tiếp cận nhiều cuốn sách, hiện vật quý giá tại triển lãm lần này

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, một số hoạt động nổi bật nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam sẽ được tổ chức như:

Hội thảo khoa học Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 28/9/2022;

Triển lãm chuyên đề Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 28/9/2022.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ V năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 03/10/2022.

Tổ chức giới thiệu, trưng bày các ấn phẩm về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản tổ chức vào ngày 05/10/2022.

Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với Chủ đề “Truyền thống và Hội nhập” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 07/10/2022 đến ngày 09/10/2022.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022) và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 10/10/2022.

Phát hành bộ sách “Xuất bản Việt Nam – 70 năm xây dựng và phát triển” (03 cuốn) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn thực hiện.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Báo Công luận

https://www.congluan.vn/tung-bung-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-xuat-ban-in-va-phat-hanh-sach-viet-nam-post215547.html#p-2

Cùng chuyên mục

Mê Linh rực rỡ sắc hoa trong ngày hội

Mê Linh rực rỡ sắc hoa trong ngày hội

Địa điểm ẩm thực nên ghé thăm khi đến Bắc Ninh

Địa điểm ẩm thực nên ghé thăm khi đến Bắc Ninh

Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Liên hoan Xiếc quốc tế 2022: Xiếc Việt khẳng định giá trị

Liên hoan Xiếc quốc tế 2022: Xiếc Việt khẳng định giá trị

Tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc

Kon Tum chú trọng đưa cồng chiêng, múa xoang vào trường học

Kon Tum chú trọng đưa cồng chiêng, múa xoang vào trường học

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2022

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2022

Đường sắt tiếp tục tăng thêm nhiều tàu Sài Gòn – Hà Nội dịp Tết Quý Mão 2023

Đường sắt tiếp tục tăng thêm nhiều tàu Sài Gòn – Hà Nội dịp Tết Quý Mão 2023