Tiếng hét của Trương Phi khủng khiếp sao khiến hàng vạn quân địch run sợ?

14:43 | 14/04/2022

Theo Tam Quốc diễn nghĩa, tiếng hét của Trương Phi giúp mãnh tướng này đẩy lui hàng vạn quân địch. Thậm chí, một viên tướng của Tào Tháo chết vì vỡ mật.


Trương Phi là một trong trong ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. Trương Phi dược đánh giá có sức mạnh ngang Lữ Bố, Mã Siêu, Quan Vũ, Điển Vi. Ông hết mực trung thành với Lưu Bị và có nhiều đóng góp quan trọng cho việc xây dựng nhà Thục Hán hùng mạnh.
Theo Tam Quốc diễn nghĩa, mãnh tướng Trương Phi là người có tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi…
Trương Phi thường ra trận với vũ khí là bát xà mâu và cưỡi ngựa Ô Vân Đạp Tuyết. Mãnh tướng này đã đánh bại nhiều kẻ thù trên chiến trường khiến nhiều kẻ thù nghe tên đã khiếp sợ.
Một trong những giai thoại về chiến công lừng lẫy của Trương Phi là sự việc tiếng hét của ông có thể đẩy lui hàng vạn quân địch. Thậm chí, một viên tướng của Tào Tháo chết vì sợ đến vỡ mật.
Sự việc này xảy ra vào năm 208. Khi ấy, Tào Tháo dẫn quân Tào Ngụy tấn công Kinh Châu. Con trai của Lưu Biểu là Lưu Tông đầu hàng kẻ địch. Trước sức mạnh vượt trội của lực lượng do Tào Tháo chỉ huy, Lưu Bị tổn thất lớn nên phải tháo chạy. Thậm chí, quân chủ nhà Thục Hán không kịp đưa gia quyến theo cùng.
Dù vậy, Tào Tháo dẫn đại quân đi truy kích và đuổi kịp Lưu Bị tại Đương Dương – Trường Bản. Trong tình huống nguy hiểm đó, Lưu Bị hạ lệnh cho Trương Phi dẫn theo 20 kỵ binh đi chặn hậu ở cầu Trường Bản để ngăn quân Tào truy đuổi giúp ông thoát thân an toàn.
Theo lệnh của Lưu Bị, Trương Phi chọn đầu cầu Trường Bản để đánh chặn kẻ địch. Mãnh tướng này bố trí cho 20 kỵ binh mai phục ở phía sau cầu.
Khi các tướng sĩ của Tào Tháo đến nơi và nhìn thấy Trương Phi đứng trên cầu thì không dám hành động khinh suất. Thậm chí ngay cả Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Nhạc Tiến, Trương Cáp và các võ tướng có khả năng đơn đấu khác của Tào Tháo cũng không dám tiến lên phía trước.
Sau đó, Trương Phi hét lớn về phía địch: “Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên. Ai dám cùng ta quyết trận tử chiến”.
Tiếng hét lớn hùng hồn của Trương Phi khiến các tướng sĩ quân Tào run sợ, không dám tiến lên đối đầu với mãnh tướng của Lưu Bị. Thậm chí, Hạ Hầu Kiệt chết vì vỡ mật. Cuối cùng, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn dẫn theo hàng vạn quân rút lui vì không dám chắc sẽ giành phần thắng khi so tài với Trương Phi cũng như sợ nếu liều lĩnh tấn công sẽ rơi vào trận địa mai phục.

Theo Tri thức & Cuộc sống

https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tieng-het-cua-truong-phi-khung-khiep-sao-khien-hang-van-quan-dich-run-so-1688005.html

Cùng chuyên mục

Đưa hát Xẩm đến gần hơn với công chúng

Đưa hát Xẩm đến gần hơn với công chúng

NTK La Sen Vũ tôn vinh di sản văn hóa dân tộc qua BST ‘Hoa Cúc Và Mặt Trời Đại Việt’

NTK La Sen Vũ tôn vinh di sản văn hóa dân tộc qua BST ‘Hoa Cúc Và Mặt Trời Đại Việt’

Cộng đồng những người yêu Trà Việt chuẩn bị cho ‘Lễ hội Trà Việt trong lòng phố cổ Hội An’

Cộng đồng những người yêu Trà Việt chuẩn bị cho ‘Lễ hội Trà Việt trong lòng phố cổ Hội An’

Đến bờ bên kia – Một mỏ vàng được đánh thức

Đến bờ bên kia – Một mỏ vàng được đánh thức

Ấn tượng không gian ‘Thiên đường Tây Nguyên’

Ấn tượng không gian ‘Thiên đường Tây Nguyên’

Giải Nobel Văn học và câu hỏi được thảo luận sôi nổi

Giải Nobel Văn học và câu hỏi được thảo luận sôi nổi

Vài câu nói bất hủ quyết định vận mệnh lịch sử của dân tộc

Vài câu nói bất hủ quyết định vận mệnh lịch sử của dân tộc

Bộ ‘Tâm Trà Diệu Bảo’ được xác lập kỷ lục châu Á

Bộ ‘Tâm Trà Diệu Bảo’ được xác lập kỷ lục châu Á

Trường học đa sắc màu văn hóa

Trường học đa sắc màu văn hóa