Giải mã Tam quốc: Toan tính của Tào Tháo trên chiến trường Quan Độ

Giải mã Tam quốc: Toan tính của Tào Tháo trên chiến trường Quan Độ

-14/01/2019

Lấy ít đánh nhiều chưa bao giờ là một cuộc chiến dễ dàng, dù cho người cầm quân là một bá chủ có tài năng toàn diện như Tào Mạnh Đức. Hai thế lực Viên – Tào được ngăn cách bởi thiên hiểm...
Xem thêm

Một góc nhìn khác về “Tam Quốc diễn nghĩa” và “Thủy Hử”

Một góc nhìn khác về “Tam Quốc diễn nghĩa” và “Thủy Hử”

-07/09/2018

Lưu Tái Phục sinh năm 1941 tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, là một Học giả, Nhà Lý luận Phê bình Văn học, những tác phẩm mang tính phản biện về văn học của ông đã có sức...
Xem thêm