Tặng thưởng cho những tác phẩm xuất sắc năm 2023 của Hội Nhà văn Đà Nẵng

17:18 | 29/01/2024

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Hội nhà văn Đà Nẵng trong năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 vừa diễn ra vào ngày 26/01/2024, Hội đã trao Giải thưởng hằng năm cho những tác phẩm xuất sắc, bao gồm các tác phẩm: Lá trên cành đang thu, thơ Vạn Lộc; Trăng hạ huyền đã cháy, thơ Lê Hải Kỳ.

Tác giả Lê Hải Kỳ được trao Tặng thưởng Văn học 2023 của Hội với tập thơ “Trăng hạ huyền đã cháy” (NXB Đà Nẵng)

   Đặc biệt, việc trao Giải tặng thưởng của Hội nhà văn năm nay diễn ra khá kịch tính, bởi những tranh cải gay gắt giữa các hội viên về việc thấm định, đánh giá của HĐNT với các tác phẩm tham dự xét Giải. Buổi công bố phát Giải, nhà thơ Vạn Lộc một trong hai tác giả đạt Giải đã vắng mặt vì lý do riêng, tuy nhiên Ban chấp hành Hội đã chuyển tặng thưởng đến tận gia đình nhà thơ.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động Hội nhà văn Đà Nẵng đầu năm 2024

   Trong năm 2024 này,  Hội nhà văn Đà Nẵng tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng tác phẩm, đi thực tế sáng tác một số nơi trong và ngoài thành phố,…

                                                                             TRUNG SÁNG

Cùng chuyên mục

Ngắm bảo vật quốc gia quý hiếm ở Quảng Bình

Ngắm bảo vật quốc gia quý hiếm ở Quảng Bình

Festival Huế 2024: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay

Festival Huế 2024: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay

Ngôi Đình hơn trăm năm tuổi ở Quảng Bình

Ngôi Đình hơn trăm năm tuổi ở Quảng Bình

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!