Tác phẩm dự thi của Vũ Ngọc Sơn – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

Tác phẩm dự thi của Vũ Ngọc Sơn – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

-14/03/2022

Chào mừng Đại hội Hiệp hội hoa Lan Việt Nam (AOV)  lần thứ Nhất vào tháng 6/2022;  Hiệp hội hoa Lan Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Thơ Ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên...
Xem thêm

Tác phẩm dự thi của Lê Sơn – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

Tác phẩm dự thi của Lê Sơn – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

-14/03/2022

Chào mừng Đại hội Hiệp hội hoa Lan Việt Nam (AOV)  lần thứ Nhất vào tháng 6/2022;  Hiệp hội hoa Lan Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Thơ Ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên...
Xem thêm

Tác phẩm dự thi của Phan Kỷ Sửu – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

Tác phẩm dự thi của Phan Kỷ Sửu – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

-14/03/2022

Chào mừng Đại hội Hiệp hội hoa Lan Việt Nam (AOV)  lần thứ Nhất vào tháng 6/2022;  Hiệp hội hoa Lan Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Thơ Ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên...
Xem thêm

Tác phẩm dự thi của Sử Ngọc Sinh – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

Tác phẩm dự thi của Sử Ngọc Sinh – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

-14/03/2022

Chào mừng Đại hội Hiệp hội hoa Lan Việt Nam (AOV)  lần thứ Nhất vào tháng 6/2022;  Hiệp hội hoa Lan Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Thơ Ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên...
Xem thêm

Tác phẩm dự thi của Lê Văn Nhâm – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

Tác phẩm dự thi của Lê Văn Nhâm – ‘Thiên hạ đệ nhất sắc hương’

-14/03/2022

Chào mừng Đại hội Hiệp hội hoa Lan Việt Nam (AOV)  lần thứ Nhất vào tháng 6/2022;  Hiệp hội hoa Lan Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Thơ Ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên...
Xem thêm