Truy tìm “thủ phạm” giết chết hơn 40% rùa biển non

Truy tìm “thủ phạm” giết chết hơn 40% rùa biển non

Rùa con có khả năng bị chết nhiều gấp 4 lần do ăn phải nhựa dẻo so với rùa trưởng thành. Bởi vì chúng không chỉ có cơ thể yếu hơn, mà chúng còn phải ăn ở vùng biển ngoài khơi. Những khu vực này...
Xem thêm