Đời người: Cầu gì? Tranh gì? Giận gì? Sầu gì?

Đời người: Cầu gì? Tranh gì? Giận gì? Sầu gì?

-08/11/2021

Sống cho tốt hiện tại, trân trọng phong cảnh trước mắt mới là chuyện mà chúng ta nên làm nhất. Chúng ta sống một đời, trông thì như đang mưu cầu, đang theo đuổi điều gì đó, nhưng đến cuối cùng,...
Xem thêm

Trí tuệ cổ nhân: ‘Nam sợ ba gật, nữ sợ bước dài’

Trí tuệ cổ nhân: ‘Nam sợ ba gật, nữ sợ bước dài’

-07/11/2021

Cổ ngữ có câu: “Nam phạ tam điểm đầu, nữ phạ khoát bộ tẩu”, có nghĩa là “Nam sợ ba gật, nữ sợ bước dài”. Câu nói hóm hỉnh này kỳ thực đã thể hiện rất rõ tiêu chuẩn của người xưa...
Xem thêm

Ngẫm chuyện ‘cái không’ và ‘cái có’

Ngẫm chuyện ‘cái không’ và ‘cái có’

-07/11/2021

“Ba mươi nan hoa cùng quy vào một cái bánh xe, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà...
Xem thêm

Cha mẹ sinh thân, thầy tạo linh hồn

Cha mẹ sinh thân, thầy tạo linh hồn

-27/10/2021

Con người có 3 sinh mệnh, một là sinh mệnh do cha mẹ sinh ra, hai là sinh mệnh do người thầy tạo ra, ba là sinh mệnh do tự mình lập nên. Cha mẹ sinh thân này, thầy cô tạo linh hồn này, sau đó tự mình lập...
Xem thêm

Mưa chiều Chủ nhật

Mưa chiều Chủ nhật

-10/10/2021

Chiều Chủ nhật bỗng nhớ đến thời thuở mới thiếu niên đã đi viết thư tình hộ cho người anh họ. Thật may mắn là những bức thư mùi mẫn đó lại là nhịp cầu nối giữa anh và cô gái hàng xóm xinh...
Xem thêm