Hai Bà Trưng: Nữ vương Việt vang danh sử sách Trung Quốc

Hai Bà Trưng: Nữ vương Việt vang danh sử sách Trung Quốc

Đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai nữ anh hùng đứng đầu cuộc khởi nghĩa lớn và sớm nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như trong lịch sử nhân loại chống xâm...
Xem thêm

Đội quân lừng danh sử Việt từ vua đến tướng đều là phụ nữ

Đội quân lừng danh sử Việt từ vua đến tướng đều là phụ nữ

-17/01/2022

Trong thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc, người Bách Việt chỉ giành được độc lập ngắn khi có các cuộc khởi nghĩa nổ ra. Điều kỳ lạ là cuộc khởi nghĩa đầu tiên nhằm thoát khỏi ách đô hộ của nhà...
Xem thêm

Hà Nội phấn đấu xóa 10 điểm ùn tắc giao thông: Kết hợp nhiều giải pháp

Hà Nội phấn đấu xóa 10 điểm ùn tắc giao thông: Kết hợp nhiều giải pháp

-18/05/2021

 Giai đoạn từ nay đến cuối năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm 10/36 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội sẽ kết hợp nhiều...
Xem thêm

Độc đáo Lễ hội Đền Hai Bà Trưng

Độc đáo Lễ hội Đền Hai Bà Trưng

-10/02/2019

Lễ hội được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần nâng cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trong các tầng lớp nhân dân...
Xem thêm