Mã Tiền Khóa và tài tiên đoán lịch sử chuẩn xác của Gia Cát Lượng

Mã Tiền Khóa và tài tiên đoán lịch sử chuẩn xác của Gia Cát Lượng

-06/03/2022

Gia Cát Lượng được xưng là “hóa thân của trí tuệ”. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ coi ông là bậc kỳ tài về mưu lược quân sự, mà không biết rằng ông còn có tài “dự liệu như Thần”....
Xem thêm

Giật mình chuyện kỳ quái xảy ra đúng ngày mai táng Gia Cát Lượng

Giật mình chuyện kỳ quái xảy ra đúng ngày mai táng Gia Cát Lượng

-03/03/2022

Là khai quốc công thần của nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng qua đời năm 234. Vào ngày đưa tang ông, một số chuyện kỳ lạ xảy ra đúng như dự đoán của Khổng Minh. Gia Cát Lượng là một nhân vật kiệt...
Xem thêm

Ý nghĩa câu nói của Gia Cát Lượng: ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’

Ý nghĩa câu nói của Gia Cát Lượng: ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’

-02/03/2022

Gia Cát Lượng có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Câu nói này đã khiến cho người đời sau có muôn vàn lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng nếu chúng ta thực sự đứng trên cơ điểm của tín ngưỡng...
Xem thêm

Triệu Vân chết, Gia Cát Lượng chỉ khóc thương, nhưng người này mất, ông lại nôn ra máu?

Triệu Vân chết, Gia Cát Lượng chỉ khóc thương, nhưng người này mất, ông lại nôn ra máu?

-15/02/2022

Cùng đứng trước cái chết của hai vị tướng đi theo mình, vì sao Gia Cát Lượng có trạng thái khác nhau đến vậy? Gia Cát Lượng được coi là một trong những nhân tài hiếm có thời Tam Quốc. Vị quân...
Xem thêm

Trận đánh vĩ đại nhất trong cuộc đời Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngồi ngoài

Trận đánh vĩ đại nhất trong cuộc đời Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngồi ngoài

-04/12/2021

Trận đánh nào là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời Lưu Bị? Nhiều người nghĩ ngay đến trận Xích Bích nổi tiếng, nhưng thực tế không phải như vậy, chưa kể rằng quy mô trận chiến này đến nay...
Xem thêm