Vua chúa trọng thầy

Vua chúa trọng thầy

-19/11/2021

“Tôn sư, trọng đạo” là truyền thống bao đời nay của dân tộc ta. Các bậc vua chúa cũng luôn nêu cao truyền thống này. Truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” được tiếp nối qua bao đời nay của dân...
Xem thêm