92 Xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc

92 Xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc

Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam – sáng lập và rèn luyện, ra đời vào xuân 1930 với sứ mệnh và lý tưởng...
Xem thêm

Niềm tin & quyết tâm đổi mới của Đảng!

Niềm tin & quyết tâm đổi mới của Đảng!

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng phải được nâng lên tầm cao mới. Nhìn rõ điều này, Đảng ta đã rất chủ động và tích...
Xem thêm

‘Thắp lửa’, ‘nhóm lò’, việc cấp bách cần làm ngay

‘Thắp lửa’, ‘nhóm lò’, việc cấp bách cần làm ngay

Không phải ngẫu nhiên, từ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc này nhằm đảm bảo sự kế...
Xem thêm

Thông qua danh sách đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Thông qua danh sách đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định T.Ư Đảng đã thông qua các trường hợp ‘đặc biệt’ là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các chức...
Xem thêm

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Canh Tý, khắp phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, khẩu hiệu. Trang trí mừng Xuân...
Xem thêm