Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử và nhân dân cả nước

Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử và nhân dân cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng bắt đầu thực hiện việc sám hối trong 49 ngày và đã gửi lời xin lỗi đến phật tử, nhân dân cả nước.   Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi phật...
Xem thêm