Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế

Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế

-08/02/2022

Năm Nhâm Dần cầm tinh con hổ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách thể chế, bộ máy, đạt được những tiến bộ mới. Đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi giá trị kết nối với các bạn hàng trên...
Xem thêm

Chính phủ dẫn dắt để người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

Chính phủ dẫn dắt để người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

-24/11/2021

Gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, Chính phủ sẽ định hướng, dẫn dắt quá trình...
Xem thêm

Thủ tướng: Không quốc gia nào có thể đứng ngoài chuyển đổi số

Thủ tướng: Không quốc gia nào có thể đứng ngoài chuyển đổi số

-13/10/2021

Tại Hội nghị Bộ trưởng ITU, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công cuộc chuyển đổi số không phải của riêng một quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào.   Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với...
Xem thêm

Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm: Không thể đứng ngoài chuyển đổi số

Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm: Không thể đứng ngoài chuyển đổi số

-30/09/2021

Bộ VHTTDL vừa trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 12.4.2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích...
Xem thêm

Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số

Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số

-04/01/2021

Sáng 31/12, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3, khóa XX đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng...
Xem thêm