Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-05/08/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1818/QĐ-BVHTTDL, ban hành Chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày...
Xem thêm

Tuồng Huế: Trăn trở chuyện bảo tồn

Tuồng Huế: Trăn trở chuyện bảo tồn

-03/08/2022

Có lịch sử gần 400 năm, tuồng Huế đã có những lúc phát triển cực thịnh. Tuy nhiên hiện nay, loại hình này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trước sự cạnh tranh của các loại hình nghệ...
Xem thêm

Di sản văn hóa phi vật thể miền núi phía Bắc: Bảo tồn và phát huy giá trị

Di sản văn hóa phi vật thể miền núi phía Bắc: Bảo tồn và phát huy giá trị

-13/06/2022

Chuyên gia cho rằng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa chính là yêu nước, làm phong phú, đa dạng cho văn hóa Việt Nam. Đồng thời tạo ra sức đề kháng chống lại sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai.   Pôồn...
Xem thêm

Nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Cố đô Huế

Nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Cố đô Huế

-10/06/2022

Ngày 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10/6/1982 – 10/6/2022), đánh dấu một chặng đường quan trọng trên hành trình phục hồi và phát triển các...
Xem thêm

Xem xét rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản quốc gia

Xem xét rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản quốc gia

-01/06/2022

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo xử lý kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước tộc về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Theo đó, văn bản số...
Xem thêm