Ra mắt sách viết về Sài Gòn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh

10:37 | 22/02/2023

Sau khi ra mắt tập 1, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tiếp tục gửi đến độc giả tập 2 của bộ sách “Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: dặm dài lịch sử (1698-2020)” nhân dịp kỷ niệm 325 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh (1698 – 2023).


Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bên tác phẩm mới ra mắt. 

Nội dung bộ sách “Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)” gồm 6 phần chính, được chia ra 2 tập với 2 mốc thời gian: 1698 – 1945 (tập I) và 1945 – 2020 (tập II). Phần dẫn nhập trình bày đại cương về địa lý tự nhiên của Thành phố, về thời đại tiền sử, về thời kỳ phù Nam, về thời kỳ Thủy Chân Lạp và lưu dân người Việt.

Trong phần thứ nhất, tác giả Nguyễn Đình Tư tập trung giới thiệu thời các chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn, trình bày về tình hình vùng Bình Thuận – Đồng Nai – Gia Định trước khi Nguyễn Hữu Cảnh được cử vào kinh lý miền Nam, việc đặt nền móng, các đơn vị hành chính, việc mở mang bờ cõi, tổ chức các đơn vị hành chính dưới thời các vua nhà Nguyễn, tổ chức an ninh quốc phòng, mở mang nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải – bưu chính, thương mại, thuế khóa, tiền tệ, hoạt động văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể dục, y tế, xã hội, tín ngưỡng – tôn giáo.

Phần thứ hai giới thiệu thời Pháp thuộc, trình bày về quân Pháp mở đầu cuộc xâm lược Nam Kỳ, đánh thành Gia Định, đánh đồn Phú Thọ, đánh đồn Chí Hòa; công cuộc kháng chiến của quan chức; Hòa ước Nhâm Tuất (1862); người Pháp tổ chức bộ máy cai trị, cấp quản hạt tức cấp trung ương, bộ máy cai trị thành phố Sài Gòn, thành phố Chợ Lớn, khu Sài Gòn – Chợ Lớn, cấp địa hạt sau là tỉnh, cấp quận, cấp tổng, cấp làng, tổ chức quản lý hành chính tỉnh Gia Định, tỉnh Chợ Lớn, tỉnh Tân Bình; tổ chức ngành tư pháp – quốc phòng; chính sách đối với người Hoa, chính sách về nông nghiệp, về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, về giao thông vận tải, ngành bưu điện, về thương mại, về tài chính thuế vụ – tiền tệ – ngân hàng, về giáo dục, về văn hóa, về nghệ thuật, về y tế – thể thao – du lịch, về xã hội, về tín ngưỡng – tôn giáo; nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định tiếp tục chống Pháp.

Phần thứ ba giới thiệu giai đoạn từ ngày Nhật đảo chánh Pháp (1945-1954) đến Hiệp định Genève 1954, trình bày về cuộc đảo chánh của Nhật và cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền tại Sài Gòn, quân Pháp tái chiếm Sài Gòn – Gia Định và cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm (1945 – 1954).

Phần thứ tư giới thiệu giai đoạn Việt Nam Cộng hòa (1954-1975), trình bày việc chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước dưới sự can thiệp của Chính phủ Mỹ, về hoạt động nông nghiệp, về tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp, về giao thông vận tải, về thương mại – xuất nhập khẩu – bến cảng, về tài chính – ngân hàng – tiền tệ, về văn hóa – nghệ thuật, về giáo dục, về y tế – xã hội, về tín ngưỡng – tôn giáo, về du lịch, về ngoại giao – quốc phòng; về cuộc đảo chánh lật đổ Diệm, việc chính quyền Thiệu đã làm được; việc các cấp Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo nhân dân Sài Gòn – Gia Định đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa dẫn tới Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng.

Bìa bộ sách “Gia Định – Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)”.

Phần thứ năm, tác giả sẽ giới thiệu giai đoạn xây dựng Thành phố hòa bình, văn minh, hiện đại, hội nhập từ 1975 – 2020, trình bày về việc chính thức thành lập TP Hồ Chí Minh, về xây dựng và phát triển nông nghiệp – chăn nuôi – ngư nghiệp, về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, về đầu tư nước ngoài, về thương mại, về tài chính – ngân hàng – tiền tệ, về giao thông vận tải – bưu điện, về giáo dục, về các lĩnh vực văn hóa – loại hình nghệ thuật, về y tế – xã hội, về tín ngưỡng – tôn giáo, về thể dục – thể thao, về du lịch, về liên kết với các tỉnh và hội nhập quốc tế, an ninh quốc phòng.
Cuối cùng, trong phần thứ 6 sẽ tập trung vào nội dung tổng luận và phụ lục của bộ sách.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết, lâu nay có nhiều người viết về Sài Gòn – Chợ Lớn – TP Hồ Chí Minh nhưng mỗi người chỉ viết về một vấn đề, một mảng, chưa có tác phẩm nào viết bao quát toàn diện các khía cạnh, các lĩnh vực hoạt động của Thành phố. Với bộ sách “Gia Định – Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh: dặm dài lịch sử (1698-2020)”, ông muốn cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao… của từng thời kỳ.

Được biết, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh năm 1920 tại xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Thời kháng chiến chống Pháp, ông là cộng tác viên báo Độc Lập, năm 1962 làm việc cho Ty Điền địa Phú Yên. Năm 1996, ông Nguyễn Đình Tư là ủy viên thường trực Hội đồng đặt và đổi tên đường TP Hồ Chí Minh, là người đề xuất với hội đồng đặt cho TP Hồ Chí Minh hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa. Tính đến nay, ông có khoảng 60 đầu sách đã xuất bản trên cả nước.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/ra-mat-sach-viet-ve-sai-gon-gia-dinh-tp-ho-chi-minh-20230221091914511.htm

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Về xã hội hóa ở một đơn vị văn hóa tại Hà Tĩnh

Về xã hội hóa ở một đơn vị văn hóa tại Hà Tĩnh

Đắk Mil: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 500 tỷ đồng

Đắk Mil: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 500 tỷ đồng

Những ngôi nhà được xây mới theo Nghị định 100 ở Ea H’leo

Những ngôi nhà được xây mới theo Nghị định 100 ở Ea H’leo

ANZA  – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu

ANZA  – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu

NHCSXH Việt Nam kiểm tra, giám sát tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 tại Đắk Lắk

NHCSXH Việt Nam kiểm tra, giám sát tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 tại Đắk Lắk

NHCSXH huyện Đắk Mil giải ngân vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP

NHCSXH huyện Đắk Mil giải ngân vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Bắc Giang: Thảo Nguyễn Shop kỉ niệm 10 năm ngày thành lập

Bắc Giang: Thảo Nguyễn Shop kỉ niệm 10 năm ngày thành lập

Tấm gương dũng cảm: Đồng đội cúi đầu

Tấm gương dũng cảm: Đồng đội cúi đầu