Quảng Bình: Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

11:18 | 01/08/2022

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trong cả nước vẫn có những diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện còn kém, không nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông. Cũng từ những bất cập đó, vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ngày càng được quan tâm và siết chặt hơn bao giờ hết, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết về Luật giao thông đường bộ và đặc biệt là ý thức, văn hóa của người dân khi tham gia giao thông.


Trong lĩnh vực đào tạo lái xe, tỉnh Quảng Bình hiện có 04 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được Sở Giao thông Vận tải tỉnh cấp phép đào tạo lái xe ô tô các hạng B11 đến hạng E, Fc, đó là: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình và Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình có lưu lượng từ 1.000 học viên trở lên; Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình và Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung có lưu lượng từ 500 đến dưới 1000 học viên. Một năm, có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp cấp giấy phép ô tô khoảng gần 12.000 học viên.

Ngoài ra, tại tỉnh còn có 01 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 đóng tại Thành phố Đồng Hới (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình); có 07 cơ sở đủ điều kiện đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1 được phân bổ tại trung tâm các huyện, thị xã, như: Ba Đồn, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu học lái xe mô tô của người dân. Một năm đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho khoảng 10.000 học viên.

Ảnh: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với Toyota Quảng Bình tổ chức Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – An toàn” nhằm nâng cao trình độ, năng lực sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức giáo viên.

Nhằm tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy, thực trạng đào tạo lái xe ô tô vẫn còn một số tồn tại, như: Một số cơ sở đào tạo chưa quan tâm đến kế hoạch tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy lái, một số giáo viên chưa đổi mới phương pháp giảng dạy, chất lượng giáo án chưa cao, việc ghi chép sổ theo dõi dạy thực hành lái xe của giáo viên vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đúng thực tế dạy học, gây khó khăn cho quá trình quản lý. Công tác tuyển sinh ở một số cơ sở đào tạo còn thực hiện chưa tốt.

Để khắc phục các vấn đề nêu trên, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định. Theo đó, các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được bỏ qua bài học, cắt bớt thời gian đào tạo, rút ngắn số giờ hoặc kilômét trong phần học thực hành. Đặc biệt, yêu cầu các Trung tâm phải lồng ghép nội dung nâng cao trách nhiệm đạo đức người lái xe khi tham gia giao thông vào chương trình đào tạo.

Ths. Nguyễn Duy Anh, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công -Nông nghiệp Quảng Bình cho hay, Nhà trường luôn tổ chức thực hiện nghiêm túc qui chế đào tạo, đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian đào tạo theo qui định tại Thông tư số 12 và Thông tư số 38 sửa đổi, bổ sung của Bộ Giao thông Vận tải.

Nhà trường còn duy trì nề nếp việc tổ chức các hoạt động sư phạm, hoạt động chuyên môn, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia đầy đủ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và quốc gia, định kỳ 2 năm một lần phối hợp với Toyota Quảng Bình tổ chức Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – An toàn” nhằm nâng cao trình độ, năng lực sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức người thầy, do đó mà ý thức trách nhiệm, năng lực giảng dạy cho giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên dạy thực hành hàng năm được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, Ths. Nguyễn Duy Anh cho biết thêm.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hoạt động hiệu quả, chất lượng, Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình) tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm các quy trình sát hạch lái xe, đặc biệt về tính công khai minh bạch trong quá trình sát hạch. Công khai địa điểm, thời gian tổ chức các kỳ sát hạch trên Trang thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định truyền dữ liệu, lưu trữ kết quả giám sát bằng hình ảnh theo quy định. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong đào tạo, sát hạch lái xe. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các quy định mới về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo, phục vụ sát hạch tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch; rà soát, xác minh hệ thống văn bằng, chứng chỉ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên đảm bảo theo quy định. Đôn đốc hướng dẫn cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và chủ động chuẩn bị về kinh phí đầu tư bổ sung các trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy và sát hạch theo đúng lộ trình.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô lắp đặt, vận hành thiết bị quản lý thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường, ca bin tập lái; xây dựng kế hoạch trang bị mới hoặc nâng cấp hệ thống máy tính để cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc tổ chức kiểm tra, lưu trữ các bài kiểm tra hết môn học đối với đào tạo lái xe ô tô; giám sát định kỳ đối với các kỳ kiểm tra tốt nghiệp cấp chứng chỉ đào tạo; kiểm tra, rà soát chặt chẽ các điều kiện dự kiểm tra của học viên và việc áp dụng quy trình thực hiện kỳ kiểm tra tốt nghiệp của cơ sở đào tạo, kết quả kiểm tra của học viên. Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt đối với các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn.

Đối với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải là đơn vị được Sở Giao thông Vận tải, giao trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở thường xuyên cử cán bộ giám sát các kỳ sát hạch lái xe, đột xuất giám sát các kỳ tốt nghiệp và có kế hoạch kiểm tra về đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thì cơ bản các cơ sở đào tạo đã nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; tập trung đổi mới, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, công tác tổ chức, quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thông tin các hình thức xử phạt theo quy định hiện hành. Với nhiều hình thức như thông qua hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua giáo dục trong các cơ sở đào tạo, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Bản tin Tư pháp, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Trong thời gian tới, với những thách thức đặt ra đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trên cơ sở nhận thức đúng đặc thù của công việc, tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, Sở Giao thông Vận tải, các cơ sở đào tạo, mỗi một cán bộ lãnh đạo, giáo viên giảng dạy, cán bộ sát hạch sẽ nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thiết thực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển ổn định và bền vững.

PV: Thế Hiếu

Nguồn: TC IN VHVN 

Cùng chuyên mục

6.000 khách du lịch “xông đất” phố biển Vũng Tàu ngày đầu năm

6.000 khách du lịch “xông đất” phố biển Vũng Tàu ngày đầu năm

Dấu ấn những công trình giao thông ở TP.HCM cán đích năm 2022

Dấu ấn những công trình giao thông ở TP.HCM cán đích năm 2022

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ “mỏi tay”

Văn Miếu chật cứng du khách sáng mùng 1 Tết, ông đồ viết chữ “mỏi tay”

Biên Hòa – Đồng Nai 325 năm hình thành và phát triển.

Biên Hòa – Đồng Nai 325 năm hình thành và phát triển.

Dòng người nườm nượp về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam mùng 1 Tết

Dòng người nườm nượp về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam mùng 1 Tết

VPĐD tại TP. HCM – Tạp chí Làng nghề Việt Nam họp mặt cuối năm

VPĐD tại TP. HCM – Tạp chí Làng nghề Việt Nam họp mặt cuối năm

250 phần quà ‘ Ấp áp tình xuân 2023’ đến TP Đồng Xoài và huyện Đồng phú

250 phần quà ‘ Ấp áp tình xuân 2023’ đến TP Đồng Xoài và huyện Đồng phú

Đồng Nai: Ấm lòng từng chai nước người dân nhận được trên đường về quê ăn tết của Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan

Đồng Nai: Ấm lòng từng chai nước người dân nhận được trên đường về quê ăn tết của Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan

Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình

Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình