Ninh Bình được chọn là địa điểm nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước

8:07 | 06/06/2023

Ngày 5/6, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Đoàn khảo sát đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Việc lựa chọn tỉnh Ninh Bình làm địa điểm nghiên cứu vì tỉnh có đặc trưng về lịch sử, địa lý và con người.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị chu đáo, cung cấp nhiều thông tin hữu ích để Đoàn khảo sát có thêm tài liệu quan trọng, nghiên cứu, bổ sung vào đề tài. Qua đó giúp Ban chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện đề tài “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới”, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi làm việc.

Được biết, từ khi tái lập tỉnh (năm 1992) đến nay, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng chỉ ra theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam hành động; quán triệt, triển khai nghiêm túc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế – xã hội là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đối ngoại luôn được chú trọng; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã kịp thời ban hành những chủ trương và quyết sách sát, đúng, phù hợp với thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh từng bước đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu; khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Phó chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế của tỉnh Ninh Bình tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế được mở rộng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, trở thành tỉnh tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương vào năm 2022. Quý I năm 2023, Ninh Bình xếp thứ 6 cả nước và xếp thứ 2 khu vực đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng (đạt 8,45%). Sản xuất công nghiệp có bước tiến lớn, thu hút mạnh các dự án, các nhà đầu tư, giải quyết việc làm và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Các lĩnh vực dịch vụ ngày càng đa dạng, phong phú và phát triển nhanh chóng. Du lịch Ninh Bình có sự chuyển mình mạnh mẽ, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị trên diện tích canh tác. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Văn hóa – xã hội của tỉnh Ninh Bình có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại chương trình làm việc.

Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thực chất. Năm 2022, Ninh Bình nằm trong tốp 5 địa phương cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất cả nước; xếp thứ 12 toàn quốc về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; xếp thứ 20 về chỉ số cải cách hành chính; xếp thứ 8 về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và xếp thứ 6 về chuyển đổi số.

Việc Hội đồng Lý luận Trung ương chọn Ninh Bình làm nơi nghiên cứu là cơ hội để tỉnh nêu lên suy nghĩ về các khía cạnh bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương; văn minh sinh thái; hạnh phúc con người theo chủ nghĩa xã hội.

Trần Anh – Phùng Thọ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ninh-binh-duoc-chon-la-dia-diem-nghien-cuu-de-tai-cap-nha-nuoc-post250446.html

Cùng chuyên mục

Nhân văn và ý nghĩa trên miền quê văn hóa

Nhân văn và ý nghĩa trên miền quê văn hóa

Độc đáo Lễ hội “Sóng nước Tam Giang”

Độc đáo Lễ hội “Sóng nước Tam Giang”

Festival Huế 2024: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay

Festival Huế 2024: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Khai mạc Tuần Du lịch ‘Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An’

Khai mạc Tuần Du lịch ‘Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An’

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại Quảng Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại Quảng Bình

Quảng Trị: Tổ chức Lễ hội Vì hòa bình

Quảng Trị: Tổ chức Lễ hội Vì hòa bình

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Xúc động chương trình “Trường Sơn – Chân trần chí thép”

Xúc động chương trình “Trường Sơn – Chân trần chí thép”