Nghệ An ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch

12:25 | 16/08/2023

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quyết định bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện năng lực, yêu cầu phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh Nghệ An thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, giao Sở Du lịch là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời phân cấp cho các huyện, thành, thị thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

Cụ thể, tỉnh phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về du lịch các nội dung: Quản lý hoạt động đối với các đại lý lữ hành đóng trên địa bàn cấp huyện, thành, thị; Quản lý hoạt động của các loại hình dịch vụ du lịch khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: Cơ sở mua sắm, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ thể thao, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn có đăng ký phục vụ khách du lịch và các dịch vụ liên quan khác đóng trên địa bàn; Kiến nghị Sở Du lịch thu hồi Quyết định đã công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Nghệ An ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch.

Cùng với đó, quản lý hoạt động của các bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú khác được công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đóng trên địa bàn. Quản lý hoạt động của các cơ sở lưu trú chưa được thẩm định công nhận sao hoặc đã hết thời hạn xếp hạng sao trên địa bàn.

Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã chủ trì triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn.

Tại Quyết định này, tỉnh Nghệ An giao Sở Du lịch tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định này và các quy định khác của pháp luật. Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nội dung đã phân cấp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An việc thực hiện Quy định này.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy định và hướng dẫn của Sở Du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương tuyên truyền phổ biến quy định này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu cho các huyện, thành, thị quản lý nhà nước về du lịch. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định phân công trách nhiệm được viện dẫn trong quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nghe-an-ban-hanh-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-post260711.html

Cùng chuyên mục

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú