Nâng cao tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

20:10 | 03/06/2023

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/ĐUK thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.


Hướng dẫn nêu rõ mục đích là đẩy mạnh tuyên truyền tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), cùng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ảnh minh họa

Cố vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ (được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng), trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”, gắn với thực hiện thắng lợi 5 định hướng lớn – nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025 (được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP).

Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 5 nhóm trọng tâm, trong đó có những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Những kết quả nổi bật, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Minh Chí

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nang-cao-tuyen-truyen-ve-cong-tac-xay-dung-dang-xay-dung-he-thong-chinh-tri-post250202.html

Cùng chuyên mục

Hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023

Hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho phóng viên, biên tập viên

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho phóng viên, biên tập viên

Tôn vinh thiết kế và trao đổi di sản văn hoá giữa Anh Quốc và Việt Nam

Tôn vinh thiết kế và trao đổi di sản văn hoá giữa Anh Quốc và Việt Nam

Tết Nguyên đán 2024: Đề xuất lịch nghỉ 7 ngày liên tiếp

Tết Nguyên đán 2024: Đề xuất lịch nghỉ 7 ngày liên tiếp

Nhiều hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhiều hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Báo chí Phát triển xanh và phát động giải “Báo chí Phát triển xanh” lần thứ nhất

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Báo chí Phát triển xanh và phát động giải “Báo chí Phát triển xanh” lần thứ nhất

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Gắn kết với Doanh Nghiệp – Nâng cao chất lượng trong việc đào tạo nghề

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Gắn kết với Doanh Nghiệp – Nâng cao chất lượng trong việc đào tạo nghề

Nông sản Quảng Bình tham dự gian hàng nông sản “Gặp gỡ Thái Lai”

Nông sản Quảng Bình tham dự gian hàng nông sản “Gặp gỡ Thái Lai”

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Công nghệ tia lửa ảo thắp sáng Hàng Châu

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Công nghệ tia lửa ảo thắp sáng Hàng Châu