Không ly hôn vẫn có thể chia tài sản chung của vợ chồng

14:04 | 18/03/2022

Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng có nhiều tài sản chung muốn có được sự phân định rõ ràng về tài sản của nhau để thuận tiện cho việc kinh doanh riêng hay công việc riêng. Cho nên việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là một vấn đề về pháp lý.

Một số vấn đề cần lưu ý:

Tài sản chung của vợ chồng là gì?

Căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

– Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

– Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Có thể chia tài sản chung mà không ly hôn hay không?

Căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

– Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Như vậy, trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng có thể thỏa thuận về việc chia tài sản chung, việc thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực.

Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể bị vô hiệu nếu việc chia tài sản chung này vi phạm một số quy định của pháp luật hoặc để trốn tranh nghĩa vụ.

Khi nào việc chia tài sản chung giữa vợ và chồng bị vô hiệu

Căn cứ Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

– Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+ Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

+ Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

+ Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

+ Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

+ Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy vấn đề không ly hôn có thể chia tài sản chung của vợ chồng là một thủ tục cần phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Bộ Luật Dân sự 2014, Luật Công chứng 2014./.

 

BBĐ (TH)

Video hay

Cùng chuyên mục

Tặng sách làm quà cho trẻ

Tặng sách làm quà cho trẻ

Công cốc

Công cốc

Những “trận địa” đặc biệt qua lăng kính Nguyễn Á

Những “trận địa” đặc biệt qua lăng kính Nguyễn Á

Mâu thuẫn

Mâu thuẫn

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Tình người nơi ngã ba sông

Tình người nơi ngã ba sông

Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Mát lành ngày hạ

Mát lành ngày hạ

Lo dịch sốt xuất huyết lan rộng

Lo dịch sốt xuất huyết lan rộng