‘Toa thuốc’ đặc biệt luôn song hành với bệnh nhân COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh

01/10/2021