Biến thể Delta chưa qua, thế giới đối mặt với hiểm họa mới mang tên Lambda

23/08/2021