Những quan điểm về vụ bác sĩ xin nghỉ việc thì bị buộc thôi việc

Những quan điểm về vụ bác sĩ xin nghỉ việc thì bị buộc thôi việc

-09/11/2021

Trường hợp chưa giải quyết thôi việc cho viên chức “do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế” thì có thể chưa giải quyết trong khung luật định nhưng không đồng nghĩa có quyền...
Xem thêm

9 điều cán bộ, công chức, viên chức không được viết lên Facebook

9 điều cán bộ, công chức, viên chức không được viết lên Facebook

Theo luật An ninh mạng 2018, cùng Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân và quy định tại Đề án Văn hóa công vụ được phê duyệt tại Quyết định 1847/QĐ-TTg, cán bộ, công chức, viên...
Xem thêm

Sẽ chấm dứt ‘viên chức suốt đời’?

Sẽ chấm dứt ‘viên chức suốt đời’?

Chính phủ vừa trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, trong đó điểm mới hướng đến...
Xem thêm