Văn Miếu, 1924: ‘Bia còn mà đình mất’

Văn Miếu, 1924: ‘Bia còn mà đình mất’

-16/12/2021

Khuê Văn Các – một điểm nhấn về biểu tượng và mĩ thuật, theo tác giả bài báo, ‘cũng cây mọc, cũng tường bao, cũng hai bên có hai ao sen’. Đi từ Đại trung môn, qua Khuê Văn các đến Khải Miếu,...
Xem thêm

Văn Miếu, 1924: Hai con rồng đá biểu hiện cho mĩ thuật đời Thành Thái

Văn Miếu, 1924: Hai con rồng đá biểu hiện cho mĩ thuật đời Thành Thái

-14/12/2021

Đây là ghi chép tỉ mỉ của người du khách đi từ xa đến Văn Miếu, từ ngoài vào trong, từ điểm đầu tiên là lối vào Văn Miếu đến điểm cuối là Khải Miếu. Loạt bài viết “Trong Văn Miếu Hà Nội...
Xem thêm