Cậu bé chăn lợn học lỏm trở thành Trạng nguyên đất Kinh Bắc

Cậu bé chăn lợn học lỏm trở thành Trạng nguyên đất Kinh Bắc

-12/01/2022

Trong dân gian Nguyễn Văn Trư được gọi là Trạng Lợn và có nhiều câu chuyện về ông, như chuyện ông lấy vợ, đi sứ nhà Minh và tiếp sứ. Những giai thoại này vẫn được lưu truyền đến nay, thể hiện...
Xem thêm

Từ cậu bé cõng em học lỏm trở thành vị trạng nguyên trung nghĩa

Từ cậu bé cõng em học lỏm trở thành vị trạng nguyên trung nghĩa

-11/12/2021

Đây là một vị trạng nguyên trung nghĩa, là trung thần tử tiết của nhà Lê. Tên tuổi và danh tiếng của ông đã được người đời truyền tụng, và lan sang tới tận Trung Hoa, triều nhà Thanh. Cậu bé cõng...
Xem thêm

Vị trạng nguyên chỉ làm dân thường vẫn giúp đánh đuổi quân Nguyên

Vị trạng nguyên chỉ làm dân thường vẫn giúp đánh đuổi quân Nguyên

-06/12/2021

Trong những trạng nguyên của đất Việt, rất nhiều người nổi tiếng là thần đồng thông minh từ nhỏ. Tuy nhiên một vị thần đồng đỗ trạng rồi lại không làm quan mà chỉ muốn làm dân thường,...
Xem thêm

Ngôi làng nổi tiếng trung nghĩa, vang danh khoa bảng

Ngôi làng nổi tiếng trung nghĩa, vang danh khoa bảng

-29/11/2021

Ở nước ta hiếm có nơi nào được như làng Sủi. Không chỉ được ban ‘Trung Nghĩa’, làng Sủi còn vang danh khoa bảng với 10 đại khoa – là quê hương của Thái hậu Ỷ Lan, và Thánh thi Cao Bá Quát. Đền...
Xem thêm

Nữ trạng nguyên duy nhất trong sử Việt

Nữ trạng nguyên duy nhất trong sử Việt

-24/11/2021

Thời xưa “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” được xem là việc của đàn ông, vì thế mà cảnh đèn sách đi thi của các sĩ tử thì tuyệt chỉ có nam giới, không hề có bóng nữ nhi nào. Chính vì thế...
Xem thêm