Tây Du Ký: Người thế nào mới được Phật cứu độ?

Tây Du Ký: Người thế nào mới được Phật cứu độ?

-07/02/2020

Với bất kỳ ai, để có cơ hội được Phật cứu độ thì điều đầu tiên là phải có tâm hướng thiện. Ảnh: Shutterstock. Trong truyện Tây Du Ký có rất nhiều yêu quái, nhưng không phải tất cả đều...
Xem thêm

Để tu thành, Trư Bát Giới đã vượt qua 8 giới?

Để tu thành, Trư Bát Giới đã vượt qua 8 giới?

-09/03/2019

Dường như, nếu bạn có thể thật sự hiểu được Tây Du Ký, vậy thì bạn đã thấu hiểu hết thảy mọi khổ nạn trên thế gian, cũng là hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc đời này. Riêng chỉ “Bát...
Xem thêm